Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 31 mars 2021

Coronaviruset/Covid-19

Fler elever kommer att få undervisning på gymnasieskolorna efter påsk. Det står klart sedan Folkhälsomyndigheten hävt sin nationella rekommendation för gymnasiet och Smittskydd Skåne justerat sin rekommendation.

Efter påsklovet rekommenderas att så stor del av undervisningen som möjligt sker som närundervisning under förutsättning att man tagit fasta på de råd som ges för att minska trängsel och risk för smittspridning. Minst två tredjedelar av eleverna bör enligt Smittskydd Skåne kunna få närundervisning i skolans lokaler samtidigt.


Vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer och skolorna har planerat för att två tredjedelar av eleverna kan få undervisning på plats efter påsk. Det handlar i ett första skede om veckorna 14 och 15. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det därefter bli aktuellt för ytterligare förändringar.

 

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

 • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
 • Var noggrann med din handhygien
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun
 • Hosta/nys i armvecket
 • Försök att vara utomhus om du har rast.
 • Cykla till skolan om du kan

På Folkhälsomyndighetens hemsida och 1177.se finns mer information om hur man ska agera vid sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats

Lättläst information på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.

Hur mår ditt barn?

Som vårdnadshavare känner man ofta sitt barn bäst och vet vad hen behöver. Det kan dock vara en utmaning att som vårdnadshavare se och veta allt. Det är speciella tider just nu och som tonåring är man redan i en utvecklingsfas som kan vara utmanande att trivas i. Det bästa sättet att få veta hur ens barn mår är att fråga hen. Vi har samlat ihop några tips för hur man kan tänka inför ett sådant samtal och en länk med en lista på olika organisationer som hen eller ni tillsammans kan vända er till.


Viktigt att ha med sig är att du som vårdnadshavare omöjligt kan veta allt om varför ditt barn mår dåligt och vilka olika symptom på psykisk ohälsa som är vanliga. Det är helt okej.


Utöver att läsa tipsen nedan kan man som vårdnadshavare även gå in på länken och läsa om de olika organisationerna samt ta kontakt med dem för att få mer förståelse.


Tips för vårdnadshavare i samtal

 • Berätta för ungdom att hen kan prata med dig om sitt mående och att det är okej att må dåligt och att hen inte behöver bära på det själv.
 • Skapa rätt tillfälle för att fråga om mående, när ungdomen har tid att berätta och du som vårdnadshavare har tid att lyssna och vara närvarande.
 • Låt ditt barn tänka på frågorna du ställer och försök vara tyst medan hen tänker.
 • Var medveten om ditt kroppsspråk.
 • Lyssna utan att värdera och kritisera.
 • Fråga hur länge hen känt som hen gör.
 • Gör inte jämförelser med dina egna erfarenheter.
 • Försök att inte ta negativa reaktioner från ungdomen personligt och undvik konfrontation.
 • Var ärlig med att du inte vet så mycket, till exempel självskadebeteende, men att du kan hjälpa ditt barn ta kontakt med en professionell som kan mer.
 • Ge positiv feedback, till exempel beröm barnet för att hen berättade och varit ärlig.
 • Om det finns behov, sök professionell vård och erbjud ditt barn att följa med eller hjälpa till att ta kontakt med professionell vård.

Länk till en lista Umo.se gjort med kort information om olika verksamheter och organisationer som man kan få hjälp av om man mår dåligt:


https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

/ SSPF Innerstaden

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i högstadier och gymnasieåldern. Personal från Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid samarbetar för att gynna en positiv utveckling för ungdomen.

Studentutspark

Årets studentavslutningar blir inte som vanligt. Malmö stad tittar för närvarande närmare på frågan om vilka förutsättningar som finns för studentavslutningar som följer myndigheternas rekommendationer. Samtidigt inväntas nationella rekommendationer kring studentavslutningar.