Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 april 2020

Information om distansundervisning med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor ska övergå till utbildning på fjärr eller distans.

UTSPARK

Årets studentavslutningar för våra avgångselever kommer som tidigare meddelats inte att kunna genomföras i traditionella former.

Den 28 april presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer som gör det möjligt att genomföra vissa avslutningsceremonier. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utifrån de nya riktlinjerna beslutat om att göra ett undantag och öppna Malmö stads gymnasieskolor under examensdagen.

Ceremonierna ska arrangeras så att risken för smittspridning minimeras. Studentutsläppen ska vara begränsade till en klass eller mindre grupp elever och arrangeras på ett sätt så att trängsel undviks. Kontakt med familj eller närstående bör ske utomhus och det totala antalet som närvarar kan behöva begränsas eftersom det är inte tillåtet med sammankomster med fler än 50 personer.

Hur vår alternativa studentavslutning kan utformas kommer vi nu att diskutera vidare med våra elevorganisationer utifrån de nya rekommendationerna.

Vi återkommer när det finns mer information att ge.

Skolledningen

Malmö stads gymnasieskolor övergick till distansundervisning från och med torsdag den 19 mars. Förändringen gäller tills vidare.

Skolbyggnaden är därmed stängd för elever tills vidare, bortsett från följande undantag. Elevhälsan kommer fortsatt att finnas tillgänglig på skolorna via telefon och mejl samt för förbokade individuella möten med elever. Om du som är elev behöver teknisk support gällande din IT-utrustning kan du höra av dig till skolan och boka ett möte för att få hjälp med detta.


Lunch

Lunch kommer inte att serveras på skolan. Därermot kan du som elev anmäla att du vill hämta din skollunch på en av 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor.

Har du inte fått information om hur du anmäler att du vill hämta ut lunch kontaktar du någon av dina lärare eller rektorn.

Läs mer om möjligheten för elever i Malmös kommunala gymnasieskolor att hämta skollunch.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Pedagogisk webbplats

Elever behöver använda sitt @skola.malmo.se-konto för att få tillgång till Malmö Apps och därigenom undervisningsmaterialet. Utöver skoldatorn kan Malmö Apps även nås via andra datorer, läsplatta och mobil som har tillgång till internetuppkoppling.


Ansvar

Det är varje elevs ansvar att stanna hemma i dessa tider och samtidigt ta ansvar för sina studier.

Vi vädjar också till vårdnadshavare att stötta eleverna i detta ansvar och att alla förstår vikten av att distansundervisningen följs.

På engelskaPDF

På arabiskaPDF